Regulamin

Utworzony 28.08.2014r. (ostatnia modyfikacja: 01.04.2016r.)

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.

1.2. Właścicielem marki Reflect, domeny www.reflect.pl oraz usług świadczonych w imieniu Reflect, jest firma Reflect Group Szymon Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266C, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania. NIP: 972-108-70-42, REGON: 300258769. Konto bankowe: 25 1140 2004 0000 3802 4162 5357 (Bank: mBank)

1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.reflect.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


2. Zasady przesyłania wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu firmy Reflect są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Reflect.pl

2.2. Reflect dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy Reflect. Nadesłana wycena ważna jest przez okres 7 dni roboczych od momentu jej wysłania.

2.3. Reflect zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia, jeśli oczywiście zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji.

2.4. Przedstawione oferty cenowe we wiadomościach e-mail od Reflect nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich wysłania.


3. Warunki składania zamówień

3.1. Klientami Reflect mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.

3.2. Do realizacji zamówienia pracownik firmy Reflect przystąpi wówczas gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówka, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania (w przypadku znakowania sitodrukiem, folią flex, flexem solwentowym konieczne są pliki graficzne zapisane wektorowo),
b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i prześle dowód nadania pieniędzy w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail pracownika firmy Reflect obsługującego zamówienie. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe. Reflect stałym i zaufanym Klientom umożliwia odroczoną płatność, stąd w przypadku tych Klientów pracownik firmy Reflect przystąpi do realizacji zamówienia wówczas jak zostanie spełniony tylko podpunkt 3.2.a. 

3.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.2

3.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

3.5. Reflect nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienie realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni robocze.

3.6. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.

3.7. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.

3.8. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska ma prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Reflect, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska ma prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji.

3.9 W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu jednego miesiąca będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.

3.10 Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskiej oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Reflect, celem wykonania nadruku lub haftu. Reflect nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.

3.11 Reflect zastrzega możliwość niedostarczenie dokładnej ilości zamawianego produktu. W przypadku niedostarczenie żądanej ilości, Reflect zobowiązuje się do wystawienia faktury korekty oraz zwrócenia środków finansowych za niewykonane sztuki z zamówienia.

3.12 W Reflect nie ma możliwości zwracania zamówionego towaru. 


4. Zasady składania reklamacji

4.1. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w aspekcie niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-stu dni od odebrania towaru. W celu złożenie reklamacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@reflect.pl lub wystosować odpowiednie pismo na adres korespondencyjny. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.

4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

4.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych.

4.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

4.5 Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie. (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta). 

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

4.8 W przypadku powierzania towaru Klienta do oznakowania, Reflect zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 2 szt. 


5. Pliki cookies

5.1. Pliki cookies „ciasteczka” to pliki danych zapisywane przez serwer na danym komputerze lub urządzeniu z dostępem do Internetu (smartfon, tablet i inne). Umożliwiają one rozpoznanie urządzenia, zapamiętywanie stron przeglądania, haseł, dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać danych za każdym razem korzystania z Internetu.

5.2. Pliki cookies są używane przez firmę Reflect wyłącznie w celach statystycznych i marketingowych oraz umożliwiają firmie dostosowanie treści strony internetowej do preferencji użytkownika. Akceptując politykę plików cookies zgadzasz się na przekazanie swojej geolokalizacji, zapamiętanie języka strony oraz przeglądanych podstron.

5.3. Jeżeli nie akceptujesz polityki plików cookies, w każdym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki oraz zaprzestać przesyłania ciasteczek. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.


6. Postanowienia końcowe

6.1. Każdy Klient składający dowolne zamówienie w firmie Reflect oświadcza, że przeczytał i w pełni akceptuję powyższy regulamin. 

6.2 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.reflect.pl/regulamin.html . Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłamy pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

6.3 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.reflect.pl/regulamin.html gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. 

 

 

 

Zaufali nam

70,621 Klientów
82,479 Zamówień
56 Pracowników
11 Lat na rynku